OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy sklep.technomed.pl prowadzony pod adresem sklep.technomed.pl z siedzibą w Poznaniu przy ul.Templińskiej 65A.

2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

3. Administrator Danych Osobowych

3.1. Właścicielem sklepu, jak i Administratorem Danych Osobowych jest Technomed Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Templińskiej 65A wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431559, o kapitale zakładowym 40000.00 PLN, NIP PL7792407688, REGON 302200567

3.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.3  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

4. Gromadzone dane

4.1. Sklep internetowy, w momencie dokonywania zakupów zbiera od swoich Klientów następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imię

b) adres wysyłki

c) adres poczty elektronicznej

d) numer telefonu

e) NIP i dane firmy

f) dane karty kredytowej lub numer rachunku bankowego

g) adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie

h) źródło, z którego Klient został przeniesiony na naszą stronę (nazwa domeny)

5. Cel przetwarzania danych:

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane poniższym podmiotom w celu realizacji zamówienia:

a) firmie kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

b) producentom obsługującym reklamacje

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

6. Dostęp do danych

6.1 Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się drogą mailową sklep@technomed.pl.

6.2 . Każdy Klient ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych.

7. Pliki cookies

7.1 W witrynie Sklepu wykorzystuje się pliki typu cookie (ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z serwisu Sklepu.

7.2 Pliki cookie są to pliki zapisywane na urządzeniu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik Sklepu.

7.3 Klient naszego Sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookie w momencie korzystania ze stron Sklepu.

7.4 Jeżeli Klient naszego Sklepu nie wyraża zgody na używanie plików cookie, powinien zrezygnować z przeglądania stron Sklepu lub wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcją obsługi.

7.5 Pliki typu cookies służą do:

    ●     dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów

    ●     przechowywania koszyka i bieżącej pracy na sklepie przez Klienta

    ●     powiązania z repozytorium zakupów (umożliwiają odzyskanie koszyka między kolejnymi wizytami w sklepie)

    ●     tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron Sklepu

7.6 Pliki cookie nie przechowują ani nie ujawniają żadnych danych osobowych użytkownika.